Përpos shumë çmimeve të fituara, në komunitetin e programerëve Visual Studio njihet si një nga ambientet më komforte dhe më e përparuar për programim në shumë lloje të aplikacioneve, e sidomos në sistemin operativ Windows. Është e ndërtuar nga Microsoft dhe njihet si një IDE (integrated development environment) “zyrtare” e kompanisë, e cila përdoret për të zhvilluar aplikacione konzollë (console) apo me ndërfaqe (GUI). Për më shumë lexojeni faqen e Wikipedia-s të dedikuar për Visual Studio.

Visual Studio si një IDE për profesionistë ka një çmim të konsiderueshëm (së paku për ne në Kosovë) varësisht nga edicioni që blehet, por (ajo që na intereson më së shumti) ka edhe një edicion komplet që është plotësisht falas, dhe që quhet Express Edition dhe që vjen në komponente të ndara për Visual Basic, Visual C#, Visual C++, and Visual Web Developer, Windows Phone etj, duke mos harruar edhe edicionin Express të SQL Server që po ashtu jepet falas nga Microsoft.

Më poshtë i kam vënë gjithë lidhjet për shkarkim të komponenteve për të filluar programimin me Visual Studio.

Microsoft Express faqja : http://www.microsoft.com/express Microsoft SQL Server Express Edition : http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/editions/express.aspx

Visual Studio 2010 Express Produktet: http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/express

Visual Studio LightSwitch : http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/lightswitch

Visual Studio 2010 Express ISO All-in-One skedarët : http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/express-iso

Dhe në fund një krahasim i gjithë komponenteve : http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/product-comparison#expressCompareTable